vietbao

dấu

 • Thành phố không dấu chân anh
 • Dấu hỏi và dấu ba chấm

  Dấu hỏi và dấu ba chấm

  Hồi xưa, còn đi học, rất thích dùng dấu chấm hỏi khi viết văn. Do từng đọc đâu đó "hiệu ứng" của dấu chấm hỏi khi được dùng đúng cách. Hỏi mà như trả lời. Hỏi..

  08:11 29/03/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao