vietbao

cung cấp thông tin

 • MobiFone có thêm mã mạng 0122

  MobiFone có thêm mã mạng 0122

  MobiFone vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thêm đầu số 0122 để cung cấp dịch vụ thông tin di động cho khách hàng trên toàn quốc, bên cạnh hai mã cũ là..

  15:18 05/10/2007

 • MobiFone có thêm mã mạng 0122

  MobiFone vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thêm đầu số 0122 để cung cấp dịch vụ thông tin di động cho khách hàng trên toàn quốc, bên cạnh hai mã cũ là..

  09:37 07/10/2007

 • .