vietbao

cuộc đối thoại

 • "Chàng ngốc gặp chàng điếc"

  Những tình huống cực kỳ hài hước trong cuộc đối thoại giữa "chàng ngốc và chàng điếc".

  10:41 03/03/2010

 • Khi ngốc gặp điếc

  Những tình huống cực kỳ hài hước trong cuộc đối thoại giữa "chàng ngốc và chàng điếc".

  14:05 20/08/2010

 • .