vietbao

chuyển đến

 • Kaka không đến Chelsea cùng Ancelotti

  Kaka không đến Chelsea cùng Ancelotti

  Việc ông thầy từng gắn bó nhiều năm sắp chuyển sang dẫn dắt Chelsea từ mùa hè năm nay không khiến Kaka lay chuyển lòng thủy chung với Milan.

  09:34 23/05/2009

 • Kaka không đến Chelsea cùng Ancelotti

  Việc ông thầy từng gắn bó nhiều năm sắp chuyển sang dẫn dắt Chelsea từ mùa hè năm nay không khiến Kaka lay chuyển lòng thủy chung với Milan.

  10:15 23/05/2009

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao