vietbao

chuyên môn

 • Mỗi huyện, bố trí 1-2 cán bộ chuyên trách khoa học

  Mỗi huyện, bố trí 1-2 cán bộ chuyên trách khoa học

  - Chính phủ vừa ban hành Thông tư liên tịch 05, theo đó, mỗi quận, huyện bố trí 1-2 "biên chế chuyên trách khoa học-công nghệ (KH-CN). Cả nước sẽ có khoảng..

  19:47 07/08/2008

 • Học sinh trường THPT chuyên sẽ học 2 buổi/ngày

  Mỗi lớp chuyên có thể sẽ được học 1 hoặc 2 môn chuyên, kể cả chuyên 2 ngoại ngữ. Các trường chuyên sẽ học 2 buổi/ngày, trong trường chuyên sẽ có khoảng 20% học..

  08:01 25/02/2008

 • .