vietbao

chiếc xe

 • Phá hủy một chiếc xe hơi

  Những chiếc xe cũ cần phá hủy được cẩu vào một máy chuyên nghiệp để nghiền nát.

  01:00 17/01/2010

 • Mất Xe

  Mất Xe

  Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dày hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.

  05:24 24/05/2005

 • .