vietbao

chỉ số thị trường

 • Lập chỉ số thị trường nhà đất

  Lập chỉ số thị trường nhà đất

  Lĩnh vực bất động sản cần một chỉ số giá minh bạch để giúp thị trường phát triển bền vữngChỉ số thị trường bất động sản (REMI) đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu..

  22:24 29/07/2008

 • Sẽ thí điểm công bố chỉ số thị trường bất động sản

  Đây là một nội dung trong Thông tư 20 hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ký ban hành ngày..

  00:32 04/11/2010

 • .