vietbao

chậm

 • Những loài vật chậm hơn rùa

  Những loài vật chậm hơn rùa

  Khi nói về sự chậm chạp, có lẽ không nên chỉ so sánh chậm như rùa mà còn có thể thay bằng chậm như sên, chậm như heo biển...

  05:55 12/06/2014

 • Chậm rồi…

  Đứng trông bến nước, sân đình Nhớ người đếm ngói thương mình năm xưa Bới tìm trong mớ rêu thưa Chạm một mảnh vỡ đọ vừa tim tôi.

  07:28 20/09/2007

 • .