vietbao

chất lượng

 • Nâng cao chất lượng của video

  Em tải những đoạn Video có định dạng FLV, nhưng đa số có chất lượng hình ảnh và âm thanh không tốt, em muốn các đoạn Video đó có chất lượng tốt hơn thì phải..

  08:46 17/06/2009

 • Vợ chất lượng cao

  Vợ chất lượng cao

  Sản phẩm chất lượng tốt thì hay. Nhưng vợ chất lượng tốt lại có khối điều rắc rối.

  07:16 24/06/2006

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao