vietbao

chấn chỉnh

 • Phải chấn chỉnh ngay

   Sao dạo này chịu khó dậy sớm chạy bộ thế bác, dưỡng sức để cưới vợ à?

  05:48 26/12/2015

 • Lâm Đồng chấn chỉnh sai phạm tại các khu du lịch

  UBND tỉnh yêu cầu sở ban ngành tổ chức kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh sai phạm.

  03:42 02/03/2016

 • .