vietbao

chạm

 • Rắn “săn” hoa

  Bạn điều khiển chú rắn ăn các chậu hoa quoanh đường, tránh va chạm với các trướng ngại vật, nếu không sẽ mất lượt chơi.

  16:28 01/02/2008

 • Rắn “săn” hoa

  Bạn điều khiển chú rắn ăn các chậu hoa quoanh đường, tránh va chạm với các trướng ngại vật, nếu không sẽ mất lượt chơi.

  17:48 04/02/2009

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao