vietbao

cụ thể

 • Cụ thể hơn đi!

  Cụ thể hơn đi!

  Làm thì láo, báo cáo thì hay. Câu này chẳng sai trong bất cứ lĩnh vực nào.

  13:07 03/07/2006

 • Cụ thể

  Sếp chỉ đạo nhân viên:

  07:00 10/05/2007

 • .