vietbao

cấu hình máy

 • Lỗi trong Word (2)

  May tôi hiện nay bị trục trặc. Khi mở Word, mở Table để kẻ mẫu và mở Format để vào Font.... không được và nổi lên hàng chữ: "There is not enough memory or disk..

  17:37 25/10/2002

 • Gỡ bỏ Norton Internet Security 2003 (1)

  Tôi đã cài đặt Norton Internet Security 2003 nhưng khi gỡ bỏ thì trên đĩa cứng còn dữ liệu rất nhiều về Symantec ( gở ở chế độ Safe Mode). Không biết các bạn..

  11:03 13/09/2004

 • .