vietbao

cơ chế thị trường

 • Nói chuyện bằng nắm đấm: Đừng nhầm 'thủ phạm'

  Nói chuyện bằng nắm đấm: Đừng nhầm 'thủ phạm'

  Nói chuyện bằng nắm đấm: Đừng nhầm 'thủ phạm'-Muốn có một nụ cười, thay cho nắm đấm có lẽ, những bức xúc xã hội ngay từ khi nó chưa thành hình phải được giải..

  06:51 29/09/2013

 • Ngấm chưa?

  Dựa vào cơ chế thị trường Mấy ông nhũng nhiễu tìm đường xở xoay Dối trên lừa dưới tháng ngày Tiền công vơ vét, tọng đầy túi tham!

  08:05 26/10/2007

 • .