vietbao

công ty con

 • Tổng công ty Giấy theo mô hình mẹ - con

  Bộ trưởng Công nghiệp vừa ký quyết định chuyển Tổng công ty Giấy Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Vốn điều lệ của Công ty mẹ tại..

  11:08 19/03/2005

 • Chuyện chung và riêng ở các công ty mẹ con gốc Nhà nước

  Trong các công ty mẹ con gốc Nhà nước có một vấn đề mà nhiều công ty gặp phải là lợi ích của các công ty con và mẹ trái ngược nhau. Mẹ cũng sản xuất như con,..

  11:33 27/12/2006

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao