vietbao

công ty điện lực

 • Sắp có thêm một công ty kinh doanh điện thoại

  Công ty Thông tin viễn thông điện lực thuộc tổng công ty Điện lực Việt Nam trong năm nay có nhiều khả năng sẽ được cho phép tham gia kinh doanh dịch vụ điện..

  10:23 19/01/2001

 • TV lập tập đoàn EVN

  Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) vừa trình Bộ Công nghiệp đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở mô hình Công ty mẹ Công ty con...

  10:57 13/08/2005

 • .