vietbao

công ty

 • Tổng công ty Giấy theo mô hình mẹ - con

  Bộ trưởng Công nghiệp vừa ký quyết định chuyển Tổng công ty Giấy Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Vốn điều lệ của Công ty mẹ tại..

  11:08 19/03/2005

 • Cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc

  Thủ tướng vừa quyết định chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - con. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Bắc sẽ..

  08:42 29/09/2009

 • .