vietbao

công nghệ tin học

 • Đà Nẵng đề xuất thành lập Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

  Đà Nẵng đề xuất thành lập Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

  Trường Đại học Đà Nẵng đã đề xuất Chính phủ thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở sắp xếp lại các Khoa Công nghệ thông tin..

  10:23 27/09/2016

 • Tin vắn

  Theo qui hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin VN đến năm 2020, năm 2015 toàn bộ học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 80%..

  01:02 07/11/2007

 • .