vietbao

có thu nhập

 • Người có thu nhập thấp là ai?

  Tôi là kỹ sư, làm việc cho một công ty nước ngoài với chức danh trưởng phòng, mức lương 350 USD/tháng. Theo tôi nghĩ với mặt bằng lương của nước ta thì tôi..

  21:43 21/10/2004

 • Trung Quốc tăng cường quản lí thuế với người thu nhập cao

  Trung Quốc tăng cường quản lí thuế với người thu nhập cao

  Cơ quan quản lí thuế Trung Quốc (SAT) cho biết sẽ tăng cường quản lí thuế thu nhập của những đối tượng có thu nhập hàng năm trên 120.000NDT, tương đương..

  10:31 23/09/2006

 • .