vietbao

có thẩm quyền

 • Đo bằng máy, đất tự dưng 'bé đi' 25m2?

  Đo bằng máy, đất tự dưng 'bé đi' 25m2?

  Tôi băn khoăn hỏi về số diện tích đất bị thiếu so với diện tích ghi trên sổ đỏ thì được người có thẩm quyền trả lời là trước đây đo bằng dây nên không chính..

  06:00 09/09/2013

 • Trên đã thoáng, dưới cần thông

  Công dân có quyền tự do cư trú, công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú,..

  05:52 03/07/2007

 • .