vietbao

có đặc quyền

 • Luca và đặc quyền mới

  Nhờ có chiến thắng trong vòng thi chiếc hộp bí mật, Luca có đặc quyền chia đội cho các thí sinh.

  11:36 10/08/2013

 • Eddie chọn món cho các thí sinh

  Là người nấu ăn xuất sắc nhất trong phần thi chiếc hộp bí mật, Eddie có đặc quyền chọn món ăn cho các thí sinh khác.

  16:09 25/06/2013

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao