vietbao

cách ứng xử

 • Ghép câu hoàn chỉnh

  Trong một lớp học thầy giáo nói: "Thầy có các số 0 1 2 3 4 5 6 7, các em hãy thêm vào các từ cho thành một câu có ý nghĩa".> Cách ứng xử lịch sự/ Thay thầy..

  07:53 01/04/2011

 • Giáo dục thói quen lễ phép trong trường học

  Giáo dục thói quen lễ phép trong trường học

  H ệ thống giáo dục là môi trường chính để xây dựng thói quen lễ phép, biết kính trọng người khác và bản thân. Trong số những học sinh bị kỷ luật phải rời..

  22:47 08/02/2006

 • .