vietbao

bộ thủy sản

 • Xuất khẩu thủy sản tăng hơn 2%

  Theo Bộ Thủy sản, trong tháng 4, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 227.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 155 triệu USD.

  14:27 24/04/2004

 • Chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu

  Theo Bộ Thủy sản, hầu hết doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đang thiếu nguyên liệu do nhu cầu nguyên liệu tăng mạnh vào cuối năm trong khi nguồn cung..

  02:32 29/11/2006

 • .