vietbao

bồ kết

  • Hương bồ kết

    Hương bồ kết

    Khi tôi sinh ra, cây bồ kết đã mọc ở góc vườn từ lâu lắm. Cha tôi bảo rằng cha trồng nó ngày cha đón mẹ về làm dâu nhà nội tôi. Mẹ tôi rất quý cây bồ kết. Mỗi..

    08:52 02/12/2006

  • .