vietbao

Wi-Fi

 • Máy không nhận Wi-Fi

  Tôi mới mua netbook Asus eeepc 1000HE. Máy vào mạng Wi - Fi ở nhà thì rất tốt nhưng khi lên cơ quan thì máy không nhận mạng.

  15:17 15/10/2009

 • Cài Wi-Fi cho laptop

  Mình mới đổi laptop và dùng chương trình windows 7. Mình chưa quen dùng windows 7, giờ máy của mình bị mất Wi-Fi không vào được nữa.

  09:36 30/06/2011

 • .