vietbao

Vụ Chính

 • Malaysia: “Chúng tôi cần ý tưởng!”

  Chính phủ Malaysia vừa kêu gọi người dân cả nước thuộc mọi tầng lớp hiến kế cải cách hệ thống dịch vụ hành chính công bằng cách gửi email đến địa chỉ:..

  00:31 14/02/2007

 • Hơn 15.000 người chấm điểm 6 dịch vụ công

  Hơn 15.000 người chấm điểm 6 dịch vụ công

  Thủ tục hành chính công khai, minh bạch, thái độ phục vụ của công chức, năng lực giải quyết công việc là tiêu chí để người dân chấm điểm cơ quan hành chính.

  17:36 06/07/2015

 • .