vietbao

Trường Đại học Tây Đô

 • Học bổng 50% học phí tại Trung Quốc

  Học bổng 50% học phí tại Trung Quốc

  Sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình “ Du học Trung Quốc – Thành Đô vẫy gọi” tại đại học giao thông Tây Nam (SWJTU) được giảm 50% học phí cho tất..

  08:52 08/07/2011

 • Học bổng 50% học phí tại Trung Quốc

  Học bổng 50% học phí tại Trung Quốc

  Sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình “ Du học Trung Quốc – Thành Đô vẫy gọi” tại đại học giao thông Tây Nam (SWJTU) được giảm 50% học phí cho tất..

  10:01 07/07/2011

 • .