vietbao

Thiệu Thị

  • Cấy mùa tết

    Cấy mùa tết

    “Cấy hết diện tích lúa của nhà, chị em chúng tôi tranh thủ đi cấy thuê kiếm thêm tiền chi tiêu ngày tết” - các chị Dương Thị Tài, Dương Thị Thủy, Lê Thị..

    02:59 09/02/2007

  • Mercedes giới thiệu công nghệ Splitview
  • .