vietbao

Thanh tra Chính phủ

 • Thanh tra Tổng cục Thuế

  Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tại Tổng cục Thuế.

  00:37 03/05/2008

 • Chính thức thanh tra việc chọn thầu khu “tam giác vàng”

  Chính thức thanh tra việc chọn thầu khu “tam giác vàng”

  - Đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra việc chọn thầu khu “tam giác vàng”gồm 9 thành viên do Cục trưởng Cục thanh tra chống (Thanh tra Chính..

  20:20 21/11/2008

 • .