vietbao

Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

 • Thanh toán không dùng tiền mặt

  Thanh toán không dùng tiền mặt

  Dự thảo nghị định thanh toán bằng tiền mặt đang được đưa ra để lấy ý kiến, có thể sẽ không được dùng tiền mặt để thanh toán cho các giao dịch mua bán, chuyển..

  04:28 27/03/2013

 • Không thể hạn chế thanh toán tiền mặt bằng... “mệnh lệnh”

  Dự thảo mới nhất về Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nuớc chủ trì đã lấy ý kiến doanh nghiệp và một số hiệp hội ngành nghề sáng qua..

  09:02 16/11/2005

 • .