vietbao

Tỉnh Quảng Ngãi

 • TV Quảng Ngãi lên cấp Thành phố

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định về việc thành lập thành phố Quảng Ngãi, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở thị xã Quảng Ngãi hiện nay.

  22:40 06/09/2005

 • Dưa Quảng Ngãi vẫn còn ứ đọng hơn 500 tấn

  Tại nhiều vùng trồng dưa của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn ứ đọng hàng trăm tấn dưa trên đồng.

  06:33 28/04/2015

 • .