vietbao

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 • Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất hơn 67 triệu đồng

  Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất hơn 67 triệu đồng

  Thông tin mới nhất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội (Sở LĐTB&XH) mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội là 67.343.000 đồng.

  19:30 22/12/2011

 • Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất hơn 67 triệu đồng

  Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất hơn 67 triệu đồng

  Thông tin mới nhất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội (Sở LĐTB&XH) mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội là 67.343.000 đồng.

  18:35 23/12/2011

 • .