vietbao

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 • Hôm nay thanh tra Trung tâm dạy nghề ITAC

  Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM hôm nay tiến hành thanh tra những sai phạm tại Trung tâm dạy nghề tư thục Tri Thức (ITAC). Những khuất tất của trung..

  08:59 14/10/2005

 • 2/3 số hộ cận nghèo của Hà Nội ở các huyện ngoại thành

  2/3 số hộ cận nghèo của Hà Nội ở các huyện ngoại thành

  Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, hiện thành phố có khoảng 38.405 hộ cận nghèo, 2/3 trong số này ở tại các huyện ngoại thành. Chỉ tính riêng..

  16:14 20/12/2006

 • .