vietbao

Rồi Manfred Lamy

 • Manfred Lamy: Sản phẩm nhỏ thương hiệu lớn

  Cách đây hơn 40 năm, từ một xưởng sản xuất bút viết của cha ông để lại, Manfred Lamy đã xây dưng được một doanh nghiệp rất nổii tiếng với những chiếc bút nhãn..

  16:10 30/06/2006

 • Xây dựng thương hiệu

  Xây dựng thương hiệu

  Cách đây hơn 40 năm, từ một xưởng sản xuất bút viết của cha ông để lại, Manfred Lamy đã xây dựng được một doanh nghiệp rất nổi tiếng với những chiếc bút nhãn..

  11:24 01/07/2006

 • .