vietbao

Phó Chủ tịch Quốc hội

 • Iraq có chủ tịch Quốc hội người Sunni

  Iraq có chủ tịch Quốc hội người Sunni

  Quốc hội lâm thời chia rẽ của Iraq cuối cùng đã bầu được chủ tịch. Đó là Hajim al-Hassani, một người Ảrập gốc Sunni. Hai vị phó là người Shiite và Kurd.

  08:21 04/04/2005

 • Ngày 23/7, bầu Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII

  Ngày 23/7, bầu Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII

  Vào thứ Bảy, ngày 23/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

  09:06 21/07/2011

 • .