vietbao

Nghiêm Thị Nhi

 • Kiểm tra thị lực trẻ

  Kiểm tra thị lực trẻ

  Phát hiện sớm các vấn đề về thị lực ở trẻ sẽ giúp trẻ nhanh chóng được điều trị. Theo bệnh viện nhi Philadelphia, một số trẻ sẽ dễ có nguy cơ mắc các vấn đề về..

  08:25 25/08/2005

 • Kiểm tra thị lực trẻ

  Phát hiện sớm các vấn đề về thị lực ở trẻ sẽ giúp trẻ nhanh chóng được điều trị. Theo bệnh viện nhi Philadelphia, một số trẻ sẽ dễ có nguy cơ mắc các vấn đề về..

  13:46 24/08/2005

 • .