vietbao

Malaixia Chin Pah Kui

 • Sản xuất dầu Diezel sinh học từ dầu cọ

  Sản xuất dầu Diezel sinh học từ dầu cọ

  Ngày 4/5, Bộ trưởng Đồn điền và Sản xuất hàng tiêu dùng Malaixia Chin Pah Kui khẳng định, nước này sẽ tăng cường các nỗ lực nghiên cứu và phát triển nguồn năng..

  07:49 06/05/2005

 • Sản xuất dầu điêden sinh học từ dầu cọ

  Sản xuất dầu điêden sinh học từ dầu cọ

  Ngày 4/5, Bộ trưởng Đồn điền và Sản xuất hàng tiêu dùng Malaixia Chin Pah Kui khẳng định, nước này sẽ tăng cường các nỗ lực nghiên cứu và phát triển nguồn năng..

  18:13 05/05/2005

 • .