vietbao

Mã Dung

 • Mã hóa file (1)

  Mong các bạn tìm giúp cho mình thuật toán sau: Mã hoá file dữ liệu:

  16:33 23/06/2004

 • SafeMess: Mã hóa, bảo mật nội dung email quan trọng

  SafeMess: Mã hóa, bảo mật nội dung email quan trọng

  Bạn muốn gửi các thông điệp quan trọng qua email nhưng không biết phải làm sao để an toàn? Cách tốt nhất là mã hóa nội dung trước khi gửi, SafeMess sẽ giúp làm..

  08:08 23/07/2013

 • .