vietbao

Lang Chọi

 • Lang Băm xén... bão

  Nghe nói có bà hiệu trưởng xén tóc học trò, Lang Là hỏi ý anh Băm thế nào, anh cười cười:- "Cái râu cái tóc là góc con người" nhưng có thể xén được, chuyện nhỏ..

  00:36 09/12/2006

 • Lái... bão!

  Hiếm khi Lang Là thấy anh Lang Băm buồn. Lang Là buột miệng hỏi duyên cớ. Anh Băm hạ giọng:

  00:15 27/05/2006

 • .