vietbao

Lân Bích

 • Sắp diễn ra Đại hội múa lân quốc tế

  Sắp diễn ra Đại hội múa lân quốc tế

  Từ 14-17.11.2008, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Đại hội múa Lân – Rồng quốc tế với sự tham dự của các nước có đội Lân Sư Rồng mạnh nhất khu vực châu Á.

  07:04 10/11/2008

 • Sắp diễn ra Đại hội múa lân quốc tế

  Sắp diễn ra Đại hội múa lân quốc tế

  Từ 14-17/11/2008, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Đại hội múa Lân – Rồng quốc tế với sự tham dự của các nước có đội Lân Sư Rồng mạnh nhất khu vực châu Á.

  16:01 09/11/2008

 • .