vietbao

KCN

 • Các KCN Bình Dương cần 10.000 lao động

  - May, chế biến gỗ là những ngành đang thu hút lao động tại các KCN Bình Dương. Trong đó, cần nhiều nhất là các KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 và KCN Mỹ Phước.

  22:40 26/09/2005

 • Các KCN Bình Dương cần 10.000 lao động

  May, chế biến gỗ là những ngành đang thu hút lao động tại các KCN Bình Dương. Trong đó, cần nhiều nhất là các KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 và KCN Mỹ Phước.

  11:40 04/10/2005

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao