vietbao

Hệ Thống Tài Chính

 • Xây dựng hệ thống thông tin thống kê tài chính hiện đại

  Bộ Tài chính vừa phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính đến năm 2010, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác hoạch định chính..

  21:07 21/03/2007

 • CNTT "tăng lực" cho hệ thống tài chính

  CNTT "tăng lực" cho hệ thống tài chính

  Ứng dụng CNTT vào ngành tài chính là nhằm tăng cường sức mạnh của hệ thống tài chính. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất của Vietnam ICT in Finance.

  09:54 19/09/2007

 • .