vietbao

Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân

 • Giáo dục pháp luật trong các trường học

  Xin quý báo cho biết quy định về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục thế nào? Ngô Lan Hương (KĐT Văn Phú..

  07:16 18/03/2014

 • Tăng học phí và trách nhiệm của cơ sở đào tạo

  Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về cơ chế thu và quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân... Trong đó, vấn đề thu học..

  10:03 11/10/2015

 • .