vietbao

Easy Mesh Access Point

 • Nối 2 Wireless Access Point với nhau (1)

  Tôi có 2 WAP tôi muốn nối với nhau để khoảng cách của chúng được xa hơn. Xin hỏi, tôi phải thiết lập hay configure WAP bằng cách nào. Xin chỉ giúp. Chân thành..

  17:19 26/04/2004

 • Modem Contrem 4 port Wi-Fi phát sóng kém

  Em dùng mạng cáp quang Modem Contrem 4 port Wi-Fi nhưng sóng yếu quá, trên lầu 3 khó bắt sóng.

  10:10 30/01/2012

 • .