vietbao

Cục Chế

 • Sản lượng muối đạt 726.000 tấn

  Cục Chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và nghề muối cho biết, trong 5 tháng đầu năm, sản lượng muối đạt 726.000 tấn, bằng 176,2% cùng kỳ năm 2009. Hiện..

  05:56 03/06/2010

 • Cục NTBD phát ngôn bất nhất việc giải trình vụ Chế Linh

  Cục NTBD phát ngôn bất nhất việc giải trình vụ Chế Linh

  Cùng một vấn đề, việc giải trình vụ việc Liveshow Chế Linh với Bộ chủ quản cho thấy sự bất nhất trong phát ngôn của Cục trưởng và Cục phó Cục NTBD. Cục phó bảo..

  13:21 23/11/2011

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao