vietbao

BCH Hội Nhà

 • Hội Nhà văn có thêm 41 hội viên

  BCH Hội Nhà văn Việt Nam vừa bầu chọn 41 tác giả đủ điều kiện trở thành hội viên của hội.

  07:44 08/01/2012

 • Bầu BCH Hội điện ảnh - "Ổn mà chưa vui!"

  Bầu BCH Hội điện ảnh - "Ổn mà chưa vui!"

  "Tính nghiệp dư là truyền thống của điện ảnh nước nhà đấy chứ. Đừng đổ cho điện ảnh tư nhân" ý kiến của nhà biên kịch chuyên nghiệp Nguyễn Quang Lập.

  18:02 01/08/2005

 • .