vietbao

Bộ Văn hoá

 • Văn nghệ sĩ không nên là công chức

  Văn nghệ sĩ không nên là công chức

  Một vài năm gần đây, xã hội hoá văn nghệ là một chủ trương hết sức đúng đắn, thúc đẩy sự phát triển của văn nghệ. Tuy nhiên, chủ trương này cũng còn gặp nhiều..

  10:50 17/10/2006

 • Tôn vinh những giá trị Di sản văn hoá

  Từ ngày 21 - 24/11/2005, tại Trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam diễn ra "Ngày hội di sản Văn hoá Việt Nam 2005". Nhân dịp này, phóng viên đã có..

  15:59 21/11/2005

 • .