vietbao

Bộ Thuỷ

 • Cấm xuất khẩu trai ngọc

  Bộ Thuỷ sản vừa ban hành thông tư hướng dẫn quản lý XNK hàng thuỷ sản giai đoạn 2001-2005. Theo đó, sẽ có 24 loài thuỷ sản bị cấm xuất khẩu (kể cả con giống).

  08:15 04/06/2001

 • Bộ Thuỷ sản, Bộ Quốc phòng ''bắt tay'' bảo vệ biển

  Thông tư liên tịch Hướng dẫn phối hợp thực hiện giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Thuỷ sản đã được lãnh đạo hai bộ ký kết ngày 31/3. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp cùng..

  11:09 02/04/2003

 • .