vietbao

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

 • Tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật hình sự

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại.

  15:03 10/04/2015

 • Tranh tụng công khai là xu hướng cần theo!

  Tranh tụng công khai là xu hướng cần theo!

  Mở rộng các quyền của luật sư, như luật sư được tham gia từ khâu điều tra, được thu thập chứng cứ… và việc tranh tụng công khai tại tòa được coi là những sửa..

  09:56 18/07/2003

 • .