vietbao

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

 • Hà Nội tập huấn Luật Tố tụng hình sự và Luật Đất đai

  Triển khai Bộ Luật Tố tụng hình sự và Luật Đất đai mới là nội dung chủ yếu của Hội nghị tập huấn tới các cán bộ chủ chốt ở Quận, Huyện và một số DN của Thành..

  10:15 07/09/2004

 • Không để người dân ngại tố cáo tham nhũng

  Đó là ý kiến được đưa ra tại hội thảo Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) nhằm phát hiện, xử lý hiệu quả tội phạm tham nhũng do Ban..

  06:38 25/09/2015

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao